Blog Archives

Cisco ASA preshared keys in clear text without tftp? Here it is!

Till alla er som jobbar med Cisco-brandväggar och som känt frustrationen över att preshared-key inte syns i klartext, och att man fått använda tftp m fl knep för att få ut en psk ur konfigurationen. Till er kommer här en

Tagged with: , , ,
Posted in Cisco Security

Signuppp

[mc4wp_form id="2457"]
Website Security Test